2016-12-18

Werkelozen worden ondernemers met een BioCrédit


De werkeloosheid op ons dorp in Senegal is hoog en een grote rem op de sociaal economische ontwikkeling. 85% van de jongeren en hun ouders hebben geen of soms korte tijd wat werk. Ouders en met name alleenstaande moeders hebben vaak geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan. 

BioKids heeft jarenlang fondsen geworven voor schoolgeld en medische zorg. Dat wil Association BioKids veranderen. BioKids (voorheen DakarKids) stopt met fondsenwerven per 1 januari 2017. Maar helpt nog wel mee met reclame maken voor een leuk project.
 
BioKids heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een gelegaliseerde coöperatieve krediet & spaarbank. Geleid door een zelfstandig en lokaal bestuur. Met een eigen meertalige website (FR-NL-EN) vanaf mei 2017. Elke drie maanden word het verloop van de projecten en de financiële verantwoording gepubliceerd. Association BioKids heeft een adviserende rol als lid van de lokale adviescommissie.  


Dorpsontwikkeling Association BioKids heeft in samenwerking met de dorpsgemeenschap een microkrediet systeem bedacht om de vele ongebruikte grondstukken in en buiten het dorp werk én inkomen op te laten leveren. Het dorp heeft circa 2500 inwoners waarvan 65% onder de 25 jaar oud.

 
Een lokale directie en vertrouwenscommissie zorgen op vrijwillige basis voor toekenning en toezicht op de projecten en begeleiden de kredietnemers. De vele kinderen die wij helpen, de BioKids. Zijn ook enthousiast en tevens zeer resultaat gericht. De BioKids zijn een prima referentie als het gaat om rapportage over de dagelijkse voortgang van projecten. 


BioCrédit is een lokale coöperatieve microkredietbank. Met als belangrijkste doel de gezamenlijke aanpak van de lokale armoede en werkeloosheid. Maar ook het tegengaan van illegale emigratie. Veel dorpsjongeren en met name de straatkinderen dromen over vertrek naar Europa. Om vanuit Europa zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden. Wij geven extra veel aandacht aan de vele straatkinderen. Die wij graag via het BioCredit Schoolfonds naar naar het reguliere onderwijs zien gaan.
 
De lokale bevolking kan het project steunen op twee manieren. Je kan BioCrédit aandelen nemen dan krijg je na 18 maanden je geld weer terug. Of je kan een eenmalige schenking doen. Nederlandse donateurs die het BioKids Schoolfonds willen steunen krijgen van BioCredit Senegal per mail een bevestiging van hun bijdrage. 
Wij stimuleren ook het lokale jeugdvoetbal en helpen heel goede spelers naar clubs in Dakar.
  
Doel is om voor eind april 2017 een éénmalig startbedrag van 15.000 Euro te verwerven om nieuwe kleinschalige projecten op te kunnen zetten. Hiermee kunnen projecten gefinancierd worden die enerzijds een vast maandinkomen genereren, anderzijds voldoende winstgevend zijn om nieuwe projecten te financieren en een schoolstudiefonds op te bouwen waardoor ook de armste kinderen en jongeren goed onderwijs kunnen volgen. 


BioKids heeft gekozen voor biologische land en tuinbouw. Niet alleen vanwege de gunstige effecten op de gezondheid maar ook omdat het meer banen en aandacht voor de natuur oplevert. Wij betrekken alle dorpsbewoners bij onze plannen. Door voorlichting en ons enthousiasme. Er kan immers lokaal geld verdiend worden met het verbouwen en verkopen van biologische groenten, fruit, kruiden, met schapenstallen en compost. Maar ook met lekkere kippen waar zeer veel vraag naar is en die geslacht 5 tot 6 euro per stuk opleveren. En circa 40% winst.
Extra winst komt uit de verkoop van het slachtafval. De veren, koppen, poten en ingewanden zijn ideaal om organische mest mee te maken. Gecombineerd met het groenteafval en de ontlasting van de geiten, schapen, ezels en paarden, zijn de zakken met mest  goed te verkopen. 

Er komt één BioKids kippenhouderij waarvan de winsten geheel voor het BioKids Schoolfonds bestemd zijn. Het is tevens een leerproject voor BioKids. Zij leren daar de kippen te verzorgen, voeding in te kopen en de administratie te doen.
 
In de afgelopen jaren hebben veel dorpsouders ons om financiële bijdragen gevraagd. Met name voor het schoolgeld van hun kinderen. Liever zetten wij hun vraag om naar eigen initiatief.  De komende jaren zetten wij samen met lokale ouders en werkeloze jongeren duurzame projecten op die inkomen én winst genereren.
Met 3000 Euro BioCrédit kan bijvoorbeeld een een grote duurzame en verantwoord ingerichte kippenschuur gebouwd worden. Met het accent op biologische teelt. Door de kleinschaligheid kunnen antibiotica en pesticiden vermeden worden. Het gebouw heeft een aparte slachtruimte met grote diepvrieskist en het nodige werkmateriaal. Twee maanden na de start wordt er al voldoende omzet gedraaid voor een vast inkomen en terugbetaling van het krediet in 18 maandelijkse termijnen.
 
Na een korte aanlooptijd onder begeleiding van een BioCredit medewerker met het voeren van een transparante boekhouding. Kunnen er per maand circa 200 kippen vanuit elk kippenhuis verkocht worden. Na 18 maanden kan het krediet bedrag terugbetaald zijn. Wij verwachten dat er ruimte op het dorp is voor 10 kippenhuizen, 20 tuinen en 5 schapenhouderijen. Al met al leveren deze projecten minimaal 80 banen op. 

 

De lokale door BioCredit gesteunde projecten gaan voorzien in biologisch en vitaminerijke voeding voor de bevolking en de dieren.


En omdat we toch bezig zijn, planten wij zo vaak als mogelijk extra bomen en struiken bij. Fijn voor de biodiversiteit.Ook leuk is dat ons werk een opdracht heeft opgeleverd van het ministerie van landbouw. Een makkelijk leesbare brochure van 80 pagina's die in september 2017 verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren. 
  

2016-10-11

Motivatie zaaien en blijdschap oogsten

Op 10 oktober 2016 zijn de meer dan 90.000 scholen in Senegal aan het nieuwe schooljaar begonnen. Dankzij onze Nederlandse Facebook vrienden konden 57 meisjes en jongens (23 meisjes dit jaar) ontspannen aan het nieuwe jaar beginnen. Wij hebben nu nog 3 Kids die zeer de moeite waard zijn op de wachtlijst. 50 euro per kind en zij kunnen zij alsnog een heel jaar naar school.

 

Net als voorgaande jaren hebben wij kinderen geselecteerd op motivatie, resultaten en thuisproblematiek. Het merendeel heeft géén of een verre vader. Wij hebben dus hoofdzakelijk met moeders te maken. Als er voor één kind wordt gedoneerd kunnen de andere kinderen veelal ook naar school. Omdat de donatie vaak een grote budgetverlichting is.

 

Wij bewegen ons zeer discreet in de gemeenschap. En drukken de moeders op hun hart dat de donatie een vorm van solidariteit uit Nederland is van familie tot familie of van persoon tot persoon. Gewoonweg een steuntje in de rug. Geld uitdelen zoals binnen het ‘ontwikkelingswerk’ Daar doen we niet aan mee. Wij plaatsen ook geen foto’s van arme behoeftige families. Alleen van Kids die het zélf leuk vinden op de foto te gaan. Blije kids dus. En soms Kids die gewoonweg heel ziek zijn en niemand hebben die het voor hen opneemt.

 

Ook het aanstaande schooljaar blijven wij kinderen helpen die dringend medische zorg nodig hebben. En uiteraard blijven wij meehelpen met het opzetten van kleine en grote tuinen met veel bio-vitamine-rijke groenten en kruiden. Want zodoende krijg je ook gezonde kinderen en ouderen. En dat met hulp uit je eigen tuin :)

 

Het leukste is de gemeenschap aan te zetten tot het stekken en daarna planten in eigen tuintjes. Sinds wij dit doen zie je nauwelijks nog lege plasticflessen rond slingeren. 

 

2016-09-23

Samen werken aan een toekomst perspectief

23 september 2016 – Goed nieuws. Wij zijn zes weken verder met onze schoolgeld campagne. Wij zijn zeer blij. Er kunnen nu 51 Kids met een gerust hart naar school. Hun schoolgeld is door vele lieve Facebookvrienden uit Nederland bij elkaar gebracht. Geweldig!


Wij zij hier dankbaar en blij met het bereikte campagne resultaat. Ons hoofddoel is immers kansarme kinderen een perspectief te geven. Een warm steuntje in de rug om gemotiveerd aan hun toekomst in Senegal te werken.

De foto met verrekijker is gemaakt door vriend Nicolaas Porter die in Suriname woont. 

Soms kwamen de Kids even aanwaaien om te vragen hoe het met hun aanvraag verliep. Met grote ogen bekeken zij dan de lijst en als er een kruisje achter hun naam stond dan wisten zij dat het goed zat.


In de afgelopen vakantiemaanden waren de scholen dicht. De directeuren en onderwijzers wonen allen in de directe omgeving. Wij zijn gesprekken gaan voeren met hun. Over de oprichting van een schoolfonds. Waar ouders via de scholen een aanvraag voor ondersteuning kunnen indienen.


Het zal voor de scholen veel extra na-schools werk opleveren. Anderzijds verhoogt dit plan ook de betrokkenheid van de ouders met hun kinderen én met de school. De scholen kunnen dan tevens de gemeenteraad, de schoolinspectie en de grote overheid voorhouden dat veel ouders grote problemen hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. 

Wij helpen mee om goed onderbouwde verzoeken tot steun in te dienen. Wij ontwikkelen nu een aanvraag protocol. En wij financieren ook de print en verzendkosten.


De bijdragen van de Facebook vrienden helpen aldus ook mee om de schoolgeld problematiek bespreekbaar te maken.  In het komende jaar volgen wij niet alleen de kinderen die schoolgeld ontvangen hebben. Maar wij gaan eveneens (vet) meehelpen het schoolfonds op te richten.Het komend jaar gaan wij ook de lokale meubelmakers opleiding steunen. Een heel leuk project voor jonge schoolverlaters. De chef heeft 17 jaar in Europa   voor verschillende timmerbedrijven gewerkt. Mbay heeft behalve gouden handen, ook een gouden hart.

2016-08-11

BioKids Schoolgeld Campagne 2016-2017


Jongeren die in eigen land goed onderwijs hebben genoten vluchten nauwelijks naar Europa. Alweer voor het 10de jaar. Proberen wij hier in Senegal. Met hulp van Nederlandse Facebook vrienden. Gemiddeld 50 kinderen op school te houden. Verleden jaar konden wij 46 arme maar zeer slimme kinderen op school houden met hulp uit Nederland.


De 46 geholpen kinderen die in oktober 2015 weer blij gemaakt konden worden met inschrijfgeld, schooltas, schoenen én lesmateriaal zijn op 1 na allemaal over naar de volgende klas. Gemiddeld is er per kind 50 Euro nodig om een goeie schoolstart te kunnen maken. Voor dit jaar hebben wij circa 2500 Euro nodig. Vijfjes, tientjes en hogere bijdragen zijn dus van harte welkom. Kan ook als maandelijkse bijdrage. Elke Euro komt 100% aan.


Omdat wij verhuisd zijn naar een dorp. Gaan wij dit jaar met name arme kansloze dorpskinderen een duwtje in de goeie richting geven. Wij kennen de lagere en middelbare scholen inmiddels goed. Wij hebben een lijst met 50 kinderen. Waaronder 25 meisjes en 25 jongens en ook dove kids die dringend een startbedrag nodig hebben om vóór 14 september ingeschreven te zijn. Omdat wij alle kids goed kennen kunnen wij ook een oogje in het zeil houden.


In de meeste gevallen gaat het om kinderen waarvan de vader al lange tijd afwezig is en geen enkele bijdrage aan zijn verlaten gezin toekent. Inmiddels zijn al veel geholpen kinderen een stuk ouder geworden en beginnen aan hun VWO examen of gaan zelfs naar de universiteit. Zoals Libasse op foto 2.


De komende maanden zullen wij met afwisselende foto’s deze oproep ook op onze FB pagina plaatsen. Totdat wij het bedrag rond hebben Dat gaat vast weer opnieuw lukken. Alvast bedankt!!! J  En DEEL dit bericht aub zo veel mogelijk!

2016-07-09

We laten hoofd en handen gezellig samenwerken

De dood van straatkind Uontie enige weken terug is nog niet verwerkt. Het is echter wel de aanleiding voor veel gesprekken over de positie van de vele kinderen uit de Koranschool met zogenaamd internaat waar hij is omgekomen. Maar er is nu ook discussie over de toekomst van de vele dorpskinderen die eveneens doelloos over straat zwerven omdat er geen naschoolse activiteiten voor hen zijn.

Op ons dorp en de dorpjes om ons heen heerst zoals in het gehele land grote werkeloosheid. Niet alleen onder de ouderen maar ook jonge schoolverlaters hebben nauwelijks kansen om aan het werk te komen. Of om een vak te leren. Anderzijds worden miljoenen hectaren niet in cultuur gebracht. De overheid verdiend liever geld aan importheffingen. Inkomsten waarmee met name de overheid zich zelf betaald. Een andere rijke groepering zijn de geestelijk leiders van de religieuze stromingen.

De overheid en de religieuze stromingen houden elkaar gegijzeld en zijn samen de grootste rem op de ontwikkeling van de gemeenschap. De bevolking heeft weinig vertrouwen in de overheid. Betaald liever geen belasting maar gunnen hun zuur verdiende geld liever aan de religieuze groeperingen. Want die beloven immers het paradijs. Hierdoor beschikken de religieuze groeperingen over méér geld en bezittingen dan de centrale overheid.

Association BioKids is een faciliterende niet religieuze en niet op winst gerichte stichting die in nauwe samenwerking met de gemeenschap projecten opzet die het algemeen nut dienen. BioKids ziet zich zelf als een soort gereedschapskist waar kennis, ervaring en basisfinanciering op basis van goed uitgewerkte plannen gerealiseerd kunnen worden.


In de komende zes maanden worden de plannen en al bereikte resultaten ook op dit blog gepubliceerd. Soms doen wij ook aan fondsenwerving. Uitgangspunt is dat elke ontvangen Euro voor 100% aankomt en voor 200% wordt ingezet. Bezoekers uit Europa zijn van harte welkom in het super veilige, mooie en gezellige dorp. 

BioKids is gericht op natuurbehoud, ecologische projecten, onderwijs innovatie, gezondheid, en leiderschap. Slimme kinderen met leiderschap kwaliteiten bepalen immers de toekomst in hun gemeenschap.

Hieronder 3 van de vele door BioKids geïnitieerde projecten.