2015-09-17

Si les parents travaillent dans les champs, les enfants vont à l'école. 

À côté de chaque école rurale, nous allons mettre un jardin scolaire. Les enfants apprennent à cultiver leurs propres légumes. Et de fleurs, plantes et arbres. Faire de l'engrais. Apprendre soigne les petits animaux. Dans chaque école, nous accordons une pompe African Blue indestructible pour l'eau saine.


Als de ouders op het land werken gaan de kinderen naar school. 

Naast elke landelijk gelegen school gaan wij een schooltuin plaatsen. Kinderen leren hun eigen groenten kweken. En bloemen, planten en bomen. Bemesting maken. Kleine dieren verzorgen. Bij elke school plaatsen wij een onverwoestbare African Blue Pump voor gezond water. 

When the parents are working in the fields, the children go to school

Next to each rural school we are going to put a school garden. Children learn to grow their own vegetables. And flowers, plants and trees. Make fertilizer. Learn to care for small animals. At each school we place an indestructible African Blue Pump for healthy water.
Naast onze assistentie bij het oprichten én inrichten van schooltuinen. Helpen wij op de dorpen mee om kinderen gezond te houden. Wij bevorderen het eten van groenten en het drinken van schoon water. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.