2016-06-27

Uontie is op 18 juni 2016 gestorven

Kleine Uontie van zeven jaar oud is op zaterdagavond 18 juni 2016 rond middernacht met een stok doodgeslagen door een negentien jarige surveillant. Uontie woonde in een Daara (Koranschool) en zwierf dagelijks urenlang door ons dorp. Op zoek naar eten en geld. Uontie kwam bijna dagelijks bij ons op bezoek om zich te wassen of om iets te eten bij de buren in ons straatje. Om circa vijf uur in de ochtend is zijn levenloos lichaam door andere Koranschool leerlingen in een zij ruimte van een gebouwtje op het Daara terrein gevonden. 

Rond 09.00 kwam de geestelijk leider (die altijd elders is) gelijktijdig met de ouders op het schoolterrein aan. Uontie is gewassen. In een doek gewikkeld. En om 10.00 uur in stilte begraven. Er is geen politie of arts bij geweest. 


Meer dan veertig Talibé hebben dit of individueel of in kleine groepjes in de afgelopen week aan ons en vele anderen op het dorp verteld. Ondanks een opgelegd spreekverbod. Sommige jongens hebben hun angsten en verdriet kunnen uiten. Anderen vertelden dat er veel Talibé weg willen of naar een andere Daara zouden willen vertrekken.


Talibe Daara Warang 2016

Voor een Talibé die niet meer naar de Daara terug wilde hebben wij contact opgenomen met zijn vader. Die trachtte ons te vertellen dat zijn zoontje loog. Nadat wij de vader aan hadden geboden om dan maar het grafje te komen bezoeken, bond de vader in. De jongen woont nu weer bij zijn ouders. Helaas kunnen veel jongens niet terug naar huis. Er zijn veel jongens waarvan de vader al jaren uit zicht is. En de moeders hebben onvoldoende middelen en woonruimte om hun zoon terug te nemen.


Talibe Daara Warang 2016

Ook in het dorp is het verdriet en de verslagenheid groot. Wij verwachten dat een groot aantal bewoners na het einde van de ramadan in actie zullen komen. Inmiddels is onze actie om tot verbetering of sluiting van de Daara te komen in het gehele dorp bekend. Voor een 30tal Talibé die in de Daara wonen en ook de publieke scholen op het dorp bezoeken hebben wij gastgezinnen gevonden waar zij ondergebracht kunnen worden. Voor een gelijk aantal Talibé zoeken wij opleidingsplaatsen bij de lokale werkplaatsen.


Talibe Daara Warang 2016

Wij hopen dat wij voldoende donaties ontvangen om deze warme maar over het algemeen arme gezinnen maandelijks te kunnen steunen met een bijdrage in de maandelijkse kosten van circa 25 Euro per jongen.  Of zo’n jongen nou naar school gaat of een opleiding gaat doen. Er is gewoonweg voor minstens één jaar maandelijks steun nodig om de jongens goed onder te brengen.

Op de foto meubelproducten uit één van de timmerwerkplaatsen waar wij jongens hebben geplaatst
   
 


Beknopte achtergrond informatie


De Daara ofwel Koranschool met internaat bevindt zich aan buitenzijde van het dorp Warang op circa 90 kilometer van Dakar. De geestelijk leider die ook wel Imam of Marabout Cheikh Wade wordt genoemd. Is vaak afwezig. Er wonen circa 200 Talibé waarvan circa 150 onder de 14 jaar en de jongsten zijn circa zes jaar oud.


Talibe Daara Warang 2016
Toen de Fransen rond 1850 een begin maakten met de kolonisatie van Senegal. Troffen zij door geheel Senegal al Koranschooltjes aan. De leerlingen werden aan een Koranleraar toevertrouwd die hen zou inwijden in de Koran en hen tevens een vak zou laten leren. De toenmalige Daara’s waren hadden tuinen waar de leerlingen groenten en graansoorten leerden verbouwen. Alleen op donderdagen gingen de Talibé de huizen langs om suiker, zout, olie. fruit en eventueel lekkernijen te ontvangen.


Talibe Daara Warang 2016


Rond 1900 werden onderwijswetten ingesteld. Primair onderwijs is tot op heden verplicht en gratis. Veel Daara’s gaven op zaterdagen Koran lessen en de jeugd begonnen de publieke scholen te bezoeken. In een later stadium werden er zogenaamde Franco-Arabische scholen en internaten opgericht. Vergelijkbaar met de christelijke scholen in Europa. Het gewone onderwijsprogramma werd dan uitgebreid met Koranlessen.

Met name na de grote tweejarige droogte begin jaren ’80 van de vorige eeuw. Trokken hongerende gezinnen uit de dorpen weg richting steden. Er ontstonden ‘spontane wijken’ waar de regering het te kort aan lagere scholen nauwelijks kon bijbenen. Er zijn heden meer dan 90.000 lagere scholen. En een tekort aan minstens 30.000 lagere scholen. De kwaliteit van het lager onderwijs is schrikbarend laag. De onderwijzers zijn onvoldoende opgeleid en staken veelvuldig vanwege de vaak vertraagde betaling van hun (lage) salarissen.Een voor de overheid goedkoop alternatief zijn de paar duizend Daara’s verspreid over geheel Senegal waarvan een kleine duizend met een zogenaamd internaat. Ouders uit veelal de armste bevolkingsgroepen brengen hun jongens naar dergelijke instellingen. De ouders verdedigen dit ‘weggeven’ met het verhaal dat zij hun zoon graag een religieuze opvoeding gunnen.Uit onderzoek blijkt echter dat het vaak om economische redenen gaat. Een kind (of twee) minder geeft immers een flinke besparing.  De overheid laat het oogluikend toe. Het merendeel van de Daara’s voldoet echter niet aan de minimum eisen op sanitair en onderwijsniveau. En juist de jongens met een Daara achtergrond bevinden zich onder de vele jongeren die de illegale weg naar Europa zoeken.


Talibe Daara Warang 2016

De leerlingen slapen veelal op betonnen vloeren in niet afgebouwde hokken. En bedelen gemiddeld 8 tot 10 uur per dag. Veel geestelijk leiders wensen ook dat  er behalve eten ook tussen de 200 en 700 CFA (1 Euro) terug gebracht wordt. Hieruit verkrijgt de Marabout over het algemeen een flink inkomen. Zijn lessen moeten immers ook betaald worden. De inkomsten worden zelden ingezet om de gebouwen en de leefomstandigheden van de jongens te verbeteren.

Het grote aantal bedelaartjes in de steden maar ook op het platte land zijn vaak een gruwel voor de toeristen. Waardoor het toerisme in de afgelopen 20 jaar nauwelijks is gegroeid. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.