2016-07-09

We laten hoofd en handen gezellig samenwerken

De dood van straatkind Uontie enige weken terug is nog niet verwerkt. Het is echter wel de aanleiding voor veel gesprekken over de positie van de vele kinderen uit de Koranschool met zogenaamd internaat waar hij is omgekomen. Maar er is nu ook discussie over de toekomst van de vele dorpskinderen die eveneens doelloos over straat zwerven omdat er geen naschoolse activiteiten voor hen zijn.

Op ons dorp en de dorpjes om ons heen heerst zoals in het gehele land grote werkeloosheid. Niet alleen onder de ouderen maar ook jonge schoolverlaters hebben nauwelijks kansen om aan het werk te komen. Of om een vak te leren. Anderzijds worden miljoenen hectaren niet in cultuur gebracht. De overheid verdiend liever geld aan importheffingen. Inkomsten waarmee met name de overheid zich zelf betaald. Een andere rijke groepering zijn de geestelijk leiders van de religieuze stromingen.

De overheid en de religieuze stromingen houden elkaar gegijzeld en zijn samen de grootste rem op de ontwikkeling van de gemeenschap. De bevolking heeft weinig vertrouwen in de overheid. Betaald liever geen belasting maar gunnen hun zuur verdiende geld liever aan de religieuze groeperingen. Want die beloven immers het paradijs. Hierdoor beschikken de religieuze groeperingen over méér geld en bezittingen dan de centrale overheid.

Association BioKids is een faciliterende niet religieuze en niet op winst gerichte stichting die in nauwe samenwerking met de gemeenschap projecten opzet die het algemeen nut dienen. BioKids ziet zich zelf als een soort gereedschapskist waar kennis, ervaring en basisfinanciering op basis van goed uitgewerkte plannen gerealiseerd kunnen worden.


In de komende zes maanden worden de plannen en al bereikte resultaten ook op dit blog gepubliceerd. Soms doen wij ook aan fondsenwerving. Uitgangspunt is dat elke ontvangen Euro voor 100% aankomt en voor 200% wordt ingezet. Bezoekers uit Europa zijn van harte welkom in het super veilige, mooie en gezellige dorp. 

BioKids is gericht op natuurbehoud, ecologische projecten, onderwijs innovatie, gezondheid, en leiderschap. Slimme kinderen met leiderschap kwaliteiten bepalen immers de toekomst in hun gemeenschap.

Hieronder 3 van de vele door BioKids geïnitieerde projecten. 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.