2016-12-18

Werkelozen worden ondernemers met een BioCrédit


De werkeloosheid op ons dorp in Senegal is hoog en een grote rem op de sociaal economische ontwikkeling. 85% van de jongeren en hun ouders hebben geen of soms korte tijd wat werk. Ouders en met name alleenstaande moeders hebben vaak geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan. 

BioKids heeft jarenlang fondsen geworven voor schoolgeld en medische zorg. Dat wil Association BioKids veranderen. BioKids (voorheen DakarKids) stopt met fondsenwerven per 1 januari 2017. Maar helpt nog wel mee met reclame maken voor een leuk project.
 
BioKids heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een gelegaliseerde coöperatieve krediet & spaarbank. Geleid door een zelfstandig en lokaal bestuur. Met een eigen meertalige website (FR-NL-EN) vanaf mei 2017. Elke drie maanden word het verloop van de projecten en de financiële verantwoording gepubliceerd. Association BioKids heeft een adviserende rol als lid van de lokale adviescommissie.  


Dorpsontwikkeling Association BioKids heeft in samenwerking met de dorpsgemeenschap een microkrediet systeem bedacht om de vele ongebruikte grondstukken in en buiten het dorp werk én inkomen op te laten leveren. Het dorp heeft circa 2500 inwoners waarvan 65% onder de 25 jaar oud.

 
Een lokale directie en vertrouwenscommissie zorgen op vrijwillige basis voor toekenning en toezicht op de projecten en begeleiden de kredietnemers. De vele kinderen die wij helpen, de BioKids. Zijn ook enthousiast en tevens zeer resultaat gericht. De BioKids zijn een prima referentie als het gaat om rapportage over de dagelijkse voortgang van projecten. 


BioCrédit is een lokale coöperatieve microkredietbank. Met als belangrijkste doel de gezamenlijke aanpak van de lokale armoede en werkeloosheid. Maar ook het tegengaan van illegale emigratie. Veel dorpsjongeren en met name de straatkinderen dromen over vertrek naar Europa. Om vanuit Europa zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden. Wij geven extra veel aandacht aan de vele straatkinderen. Die wij graag via het BioCredit Schoolfonds naar naar het reguliere onderwijs zien gaan.
 
De lokale bevolking kan het project steunen op twee manieren. Je kan BioCrédit aandelen nemen dan krijg je na 18 maanden je geld weer terug. Of je kan een eenmalige schenking doen. Nederlandse donateurs die het BioKids Schoolfonds willen steunen krijgen van BioCredit Senegal per mail een bevestiging van hun bijdrage. 
Wij stimuleren ook het lokale jeugdvoetbal en helpen heel goede spelers naar clubs in Dakar.
  
Doel is om voor eind april 2017 een éénmalig startbedrag van 15.000 Euro te verwerven om nieuwe kleinschalige projecten op te kunnen zetten. Hiermee kunnen projecten gefinancierd worden die enerzijds een vast maandinkomen genereren, anderzijds voldoende winstgevend zijn om nieuwe projecten te financieren en een schoolstudiefonds op te bouwen waardoor ook de armste kinderen en jongeren goed onderwijs kunnen volgen. 


BioKids heeft gekozen voor biologische land en tuinbouw. Niet alleen vanwege de gunstige effecten op de gezondheid maar ook omdat het meer banen en aandacht voor de natuur oplevert. Wij betrekken alle dorpsbewoners bij onze plannen. Door voorlichting en ons enthousiasme. Er kan immers lokaal geld verdiend worden met het verbouwen en verkopen van biologische groenten, fruit, kruiden, met schapenstallen en compost. Maar ook met lekkere kippen waar zeer veel vraag naar is en die geslacht 5 tot 6 euro per stuk opleveren. En circa 40% winst.
Extra winst komt uit de verkoop van het slachtafval. De veren, koppen, poten en ingewanden zijn ideaal om organische mest mee te maken. Gecombineerd met het groenteafval en de ontlasting van de geiten, schapen, ezels en paarden, zijn de zakken met mest  goed te verkopen. 

Er komt één BioKids kippenhouderij waarvan de winsten geheel voor het BioKids Schoolfonds bestemd zijn. Het is tevens een leerproject voor BioKids. Zij leren daar de kippen te verzorgen, voeding in te kopen en de administratie te doen.
 
In de afgelopen jaren hebben veel dorpsouders ons om financiële bijdragen gevraagd. Met name voor het schoolgeld van hun kinderen. Liever zetten wij hun vraag om naar eigen initiatief.  De komende jaren zetten wij samen met lokale ouders en werkeloze jongeren duurzame projecten op die inkomen én winst genereren.
Met 3000 Euro BioCrédit kan bijvoorbeeld een een grote duurzame en verantwoord ingerichte kippenschuur gebouwd worden. Met het accent op biologische teelt. Door de kleinschaligheid kunnen antibiotica en pesticiden vermeden worden. Het gebouw heeft een aparte slachtruimte met grote diepvrieskist en het nodige werkmateriaal. Twee maanden na de start wordt er al voldoende omzet gedraaid voor een vast inkomen en terugbetaling van het krediet in 18 maandelijkse termijnen.
 
Na een korte aanlooptijd onder begeleiding van een BioCredit medewerker met het voeren van een transparante boekhouding. Kunnen er per maand circa 200 kippen vanuit elk kippenhuis verkocht worden. Na 18 maanden kan het krediet bedrag terugbetaald zijn. Wij verwachten dat er ruimte op het dorp is voor 10 kippenhuizen, 20 tuinen en 5 schapenhouderijen. Al met al leveren deze projecten minimaal 80 banen op. 

 

De lokale door BioCredit gesteunde projecten gaan voorzien in biologisch en vitaminerijke voeding voor de bevolking en de dieren.


En omdat we toch bezig zijn, planten wij zo vaak als mogelijk extra bomen en struiken bij. Fijn voor de biodiversiteit.Ook leuk is dat ons werk een opdracht heeft opgeleverd van het ministerie van landbouw. Een makkelijk leesbare brochure van 80 pagina's die in september 2017 verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren. 
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.